Idrott och sport.

Olle Bexell till Visbyspelen.
Enligt vad som meddelats oss har Olle Bexell från Luleå nu definitivt 1ovat att komma hit i pingst till Visbyspelen. Han befinner sig då på genomresa till Köpenhamn, där han skall tävla efter helgen… I sitt sällskäp har han Torbjörnsson från Mode, en uzg lovande all-roundman, vilken nått bra resultat särskilt i kula och höjd. Bexell är ju en gammal känd figur, som ställt upp i snart sagt allting inom ’ allmän idrott. Han ligger sexa bland världens bästa tiokampare och har nått 1,85 i höjd och 4 m. i stav. Dessutom har han ju fina noteringar i kast och på korta distänser och han bör kunna bli ett gott dragplåster till annandagens tävlingar.

Klubbmatch i allmän idrott.
Slite mot VIF på torsdag.

En klubbmatch i allmän idrott kommer om torsdag förmiddag att utkämpas på Gutavallen mellan Slite IF och VIF. Genarna äro: 100 m., 400 m., 800 m., 1500 m., kula, diskus, spjut, längd, höjd och stafett 1000 m.

Laget mot Bromsten klart.
AIK och VIF lämna materialet.

Det första landskapslaget i fotboll har nu uttagits och skall visa sina takter mot Bromstens IF på torsdag e. m. Det är endast AIK och VIF som äro representerade i elvan. Serievinnarna ha dock endast fyra man med under det att AIK ha sju. Uppställningen från mål till vy. är följande: Öström— H. Nilsson, Tage ”Ekström —”Plåtarn” Eriksson, ”Kina”, ”Levis” — Hammarström, Bror Nilsson, ”Jimmen” Claesson, ”Vicke” och Sjöberg.
Givetvis finns det flera namn som borde fått en chans och det blir väl också en del omplaceringar efter hand. Det bakre försvaret saknar t. ex. ”Malung”, som nog har gjort sig förtjänst av att komma med. Halvbackskedjan är väl med den starkaste vi kunna få ihop under det att kedjan säkert kan varieras på en del punkter. Till torsdagen är laget emellertid det definitiva och laguppställningen såsom den nu befinner sig räknas som kallelse. KL 3,45 börjar matchen.
Senare komma ett flertal träningsmatcher att anordnas och man skall då försöka med en del omplaceringar.
Semifinalen om junior-DM i fotboll mellan AIK och Gute går som förmatch och börjar kl. 2,30.

En klubbtävlan i allmän idrott
hölls i söndags i Fårösund mellan Fårösunds GoIK och Tingstäde IK. Vädret var vackert och tävlingarna fingo ett mycket lyckat förlopp.
Resultaten blevo: 100 m. 1) G. Dahlström, Fårösund, 12,4, 2) Ödfjell, Tingstäde, 12,6, 3) G. Boberg, Tingstäde, 12,9, 4) S. Säiner, Fårösund. Längdhopp: 1) K. E. Wallin, F, 5,80, 2) Ödfjell; T, 5,50, 3) V. Karlsson, F; 5,45, 4) G. Boberg, T. Kula: 1) S. Johnsson, T, 10,59, 2) G. Dahlström, F. 10,57, 3) Ödfjell, T. 10,49, 4) E. Lindahl, F. Utom tävlan startade Billgren, Flottan, som stötte 11,98. Höjdhopp: 1) Frans ’Tengsten, F., 1,62, 2) V. Karlsson, F, 1,57, 3) S. Pettersson; T 1,55, 4) (G. Boberg, T. Diskus: 1) G. Dahlström, F, 38,25, 2) S. Johnson, T, 32,25, 3) Ödfjell, T. 29,88, 4) Lindahl, F. Ödfjell var här svårt handikappad, då hat råkade ut för en sensträckning under längdhoppet. Tresteg: 1) K. E. Wallin, F, 12,13, 2) Frans Tengsten, F. 11,85, 3) G. Boberg, T, 10,39, 4) Liljegren, T. 400 m.: 1) S. Pettersson, T, 1,00,1, 2) G. Boberg, T, 1,02,4, 3) S Häglund, F, 4) K. E. Wallin, F.
Stafettloppet ”Fårösund runt”, vilket löpes av femmannalag, vanns av Tingstäde med tiden 9,47,6. Fårösund hade 9,50. Segrare i hela tävlingen blev Fårösund med 43 poäng mot Tingstädes 40 p.

Terränglöpning
på 3,000 meter var i söndags anordnad av Burgsviks idrottsförenings allmänna idrottssektion med start och mål på idrottsplanen. I juniorklassen ställde 7 st. kampglada ungdomar upp, dessa voro: Arnold Lindqvist, Wilhelm Pettersson, Bert Edlund, Sture Ronqvist, Svante Svensson, Nils Karlsson och den enda kvinnliga deltagaren, Karin Fredriksson.
I seniorklassen ställde följande upp: Eric Olsson, Helge Larsson, Oscar Danielsson; ”Anton Antonsson,” Arvid Pettersson och Wictor Danielsson. I juni orklassen vann Arnold. Lindqvist första pris med tiden 11,00, vilket utgjordes av G. E. Wessmans hederspris, 2 pristagare blev Wilhelm Pettersson på tiden 11,10 och fick källarmäst. John Erikssons hederspris, 3 pristagare Bert Edlund med tiden 11,20 och fick Hanséns personals hederspris.
Seniorklassens förste pristagare blev Eric Olsson på tiden 10,10 och han erhöll som första pris Wictor Hanséns vandringspris och Hanséns personals hederspris. Andre pristagare blev Helge Larsson med tiden 10,15. Burgsviks idrottsförenings allmänna idrottssektions hederspris och tredje pristagare blev Oscar Danielsson med tiden 10,20, Otto Österbergs hederspris.
Terränglöpningen leddes av folkskollärare T. Bjärgegård.
Håbe.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 24 Maj 1938
N:r 118

Pistolskyttet

hade en stor dag i landet i söndags, då Svenska Pistolskytteförbundets rikstävJing gick av stapeln på hemortens banor. Visbys pistolskyttar samlades ute på Marihorverkets bana och målen utgjordes av 10-ringade tavlor på 30 meters avstånd. Tre serier skötos med sex skott i varje. Resultaten blevo ganska dåliga på grund av den besvärande solen. Det bästa resultatet för dagen, 131 poäng, uppnåddes av Hj. Edberg.
Ett lag var anmält och bestod av Th. Gerentz, Felix Eriksson och Ivar Hansson, vilka tillsammans uppnådde 358 p. Th. Gerentz och Hansson stannade båda på 125 p. Bland övriga resultat märktes K. Bergström med 118 p. och G. Lundqvist med 116 p.

Tävlingen om kronprinspokalen,
som skulle hållits nu på Kristi Himmelsfärdsdag, har måst uppskjutas på obestämd tid på grund av den rådande scharlakansfeberepidemien vid I 18. Så fort den är över skall tävlingen äga rum och om intet oförutsett inträffar torde det kunna bli i början på nästa månad.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 24 Maj 1938
N:r 118

Landsbygden. Kräklingbo.

KRÄKLINGBO.
Anga församlings kyrkostämma godkände på måndagen föregående års räkenskaper för kyrkokassan, skolkassan och bibliotekskassan. Kyrkostämman beslöt att till Anga kyrka inköpa 20 ex. av den nya psalmboken.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 24 Maj 1938
N:r 118

Landsbygden. Ljugarn.

LJUGARN.
I mötestider. Sommaren med sina många och stora möten börja redan göra sig gällande även i dessa trakter. I fredags hälsade biskopen på och hade möten i skolan och kyrkan. Fulltalig publik. och alla talade gott om besöket. I söndags höllos de vanliga förniddagsmötena i baptistkapellet och missionshuset i Ljugarn. På den förstnämnda platsen predikade pastor O. Sollerman över i Nåden, överflödande mått. En härlig stund, men publiken kunde ha varit talrikare. Kl. 2,30 hölls de gamlas fest i missionshuset, Ljugarn. Ungdomsföreningen där stod för inbjudningen. De gamla hämtades med bilar och bussar.
Omkring ett 50-tal hade hörsammat bjudningen. Föreningens ordförande hälsade alla välkomna. Sedan följde unison sång samt sång av församlingens pastor Helmin över ämnet: Bönen. Talet blev en maning till bön, hjärtats bön, som Gud lovat besvara.
Efter sång och musik samlades gästerna kring det rikt dukade kaffebordet.
Så blev det fria vittnesbörd. Bland dessa talare må nämnas en f. d. lots, en gammal, livlig farbror. O. Sollerman, som även var närvarande, gav med Ps. 90: 14 ett recept för att in i ålderns dagar bevara ett rikt och friskt andligt liv. Hr Elof Pettersson, Halsegårda, tackade å de gamlas vägnar och manade till att vara redo till uppbrott när Herren kallar. Festligheten, alltigenom god och uppbygglig, avslöts med sång och bön. På kvällen hade samma ungdomsförening ett juniormöte i baptistkapellet i Ardre, överfullt med folk och omväxlande program.
Dagen därpå uppvaktade baptistförsaml. en av sina medlemmar fröken Iris Larsson som fyllde 50 år. Hon kom med i församlingen som ung och har tagit livlig del i dess verksamhet, tills sjukdomen för några år sedan bröt ned henne. Redan kl. 5 f. m. började uppvaktningar i det representanter från baptistförsamligen samt flera andra överlämnade gåvor m. m. På e. m.
voro släkt och vänner inbjudna till födelsedagsbarnet.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 24 Maj 1938
N:r 118

Landsbygden. Västerhejde.

VÄSTERHEJDE.
I. O. G. T:s scoutkår höll i lördags kväll scoutfest i godtemplarsalen. Festen inleddes av folkskollärare ”Harald Fardelin, som höll föredrag över ämnet ”Scoutrörelsens historia och mål”. Därefter förrättades en högtidlig scoutdubbning av 18 scouter, och programmet upptog vidare talkör, sång, teater och musik, allt utfört av de pigga scouterna. Under en rast förrättades auktion på en del slöjdsaker, som utförts av scouterna.
Även på söndagseftermiddagen hade scouterna anordnat en lyckad fest, då avsedd mera för den yngre generationen.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 24 Maj 1938
N:r 118

Landsbygden. Ala.

ALA.
Ala församlings kyrkostämma godkände på lördagen föregående års räkenskaper och förvaltning. Vidare beslöts att införa den nya psalmboken samtidigt som övriga församlingar i pastoratet. Till Ala kyrka skall inköpas 20 psalmböcker.
Sedan en vecka tillbaka pågår reparation av Ala kyrktorn under ledning av byggmästare R. Lydahl, Etelhem. Att kontrollera detta arbete har Ala kyrkoråd valt kyrkvärden Gunnar Andersson.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 24 Maj 1938
N:r 118

Landsbygden. Vamlingbo.

VAMLINGBO.
Friförsamlingens ungdomsförening hade i går kväll anordnat sin sedvanliga vårfest i missionshuset, vilken i alla avseenden blev vällyckad. Efter det att sången 585 sjungits. hälsade pastor Skogwik de församlade välkomna samt läste: 1- Petr. 1: 10-12 och ledde i bön. Sedan blåbandskören sjungit ett par sånger talade missionär Ehne över 1 Tim. 6: 11, 12. Talaren formade sitt anförande i en allvarlig appell till ungdomen att fly det onda och kämpa för renhet och rättfärdighet. Denna flykt betyder ej feghet, sade talaren, ty det blir en kamp, som borde mana och inspirera särskilt ungdomen. Denna kamp blir en prestation så god som någon. Men det vinnes också något positivt för livet, som ger lön för mödan och sätter den kämpande i besittning av de bästa dygderna.
Efter föredraget sjöngs gemensamt ”Värj din tro, din ungdoms krafter, Värj din tro!” Under tiden uppbars en god kollekt för ungdomsföreningens kassa. Därefter serverades kaffe mot frivillig avgift, varefter kören sjöng en avdelning vårsånger. Sven Larsson läste ”Herre, jag har hört Din stämma” av Ragnar Jändel, och efter ytterligare en avdelning sånger av kören sammanfattades aftonens program i ett kort anförande av pastor Skogwik, vilket också det blev en vädjan till de församlade. Till slut sjöngs ”O, Jesus värdes mig ledsaga” o. s. v.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 24 Maj 1938
N:r 118

Landsbygden. Alskog.

ALSKOG.
På söndagen fick Alskogs söndagsskolas barn jämte lärare företaga en utflykt till sin avhållne lärare Gottfrid Johansson i Sixarve, vilken på fredagen firade sin 40-årsdag och därvid blev ihågkommen fr. olika håll. Småttingarna samlades först kring kaffebordet, vars innehåll smakade gott. Så följde en mängd lekar i det fria, varpå barn och lärare företogo en promenad till ”Petarve” backe, där den vackra trakten besågs. Efter ytterligare förplägnad i hr Johanssons hem skiljdes man glad över den soliga dagen.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 24 Maj 1938
N:r 118

Landsbygden. Burs.

BURS.
Årets första ordinarie kyrkostämma hölls på söndagen härstädes under kontraktsprosten G. A. Kronqvists ordförandeskap. Därvid föredrogos kyrkans, skolans, bibliotekens samt under stämman hörande fonders huvudräkningar få enlighet med revisorernas hemställan beviljades ansvarsfrihet.
En anhållan från Burs Rödakorskrets om upplåtande av plats å skolområdet för en badstuanläggning bifölls. Föredrogs till sist en cirkulärskrivelse från domkapitlet angående en bättre kyrkogårdskultur.
Pastoratskyrkostämma hölls omedelbart härefter under samme ordförande.
Även denna stämma beviljade i enlighet med revisorernas förslag ansvarsfrihet åt vederbörande kassaförvaltare och råd.
Till ombud vid syneförrättning å Stånga annex valdes kyrkovärden Ivar Hagman, Österlings i Stånga med hemmansägaren Anton Larsson, Tellungs som suppleant.
Stämman biföll till sist en begäran om upplåtelse av ett område å Stånga annex för bebyggelse. Stämmans ordförande utsågs att underteckna vederbörliga handlingar.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 24 Maj 1938
N:r 118