Ångfartygs A.-B. Gotland.

Visby—Norrköping: Ångaren Thjelvar d. 3 maj kl. 20.00.
Norrköping—Visby: Ångaren Thjelvar d. 4 maj kl. 21.00.
Visby—Lanthansnarnar Ångaren *Gute den 5 maj kl. 10 f. m. (södra vägen).
Avgångstiden Visby t. Nynäshamn kl. 22.00 — från Nynäshamn, kaj vardagar 6.25 o. 7.45, ank. Stockholms 0. 8.05 o. 9.07; sön. o. helgd. 6.50 0. 8.10 ank. Sthlm 0. 8.29 o. 9.56. Från Nynäshamn t. Visby 23.80, (tåg fr. Sthlm C. 21.40), Från Visby t. Stockholm kl. 22.00. Från Stockholm t. Visby 2 och 9 maj kl. 10 f. m., 4 maj kl. 13.00. Från Visby till Saknar kl. 20,00. Från Kalmar till Visby kl. 23.10. Tilläggsplats i Stockholm: Skeppsbron. *Gute medtager ieke passagerare.
Ångbåtsbolagets kontor i Visby hålles öppet vardagar kl. 8.00-19.00, sön- o. helgd. kl. 10.00-11.00. Rt. för passageraretrafiken 145, för godstrafiken 18.

Gotlands Allehanda
Fredagen 30 April 1937
Nr 98

Dödsfall Anna Hellgren.

Tillkännagives att vår älskade mor och mormor Anna Hellgren i dag stilla avlidit i tron på sin Frälsare i en ålder av 79 år, djupt sörjd och saknad av oss, släkt och vänner.
Lojsta den 30 april 1937.
BARNEN och BARNBARNEN.

Sv. Ps. 473.
För dem som önska följa den avlidna till graven tillkännagives att jordfästningen äger rum i Fardhems kyrka Kristi himmelsfärdsdag kl. 3,30 e. m.

Gotlands Allehanda
Fredagen 30 April 1937
Nr 98

Kungörelse om värnpliktstjänstgöring.

Värnpliktiga tillhörande Visby, Roma, Tingstäde och Hemse rullföringsområden av 1936 års klass, uttagna till linjetjänst och tilldelade infanteriet, skola för fullgörande av första tjänstgöring och första repetitionsövning i en följd, med tillsammans 115 dagar, vid Kungl. Gotlands infanterikår inställa sig fredagen den 21 maj 1937.
Värnpliktiga, som skola färdas med järnväg inställa sig i god tid före tågets avgång (enligt den värnpliktige tillställd ”beställning å tjänsteresa”) vid påstigningsstationen (den närmast hemvistet belägna järnvägsstationen) och anmäla sig snarast för å stationen befintligt eller tåget medföljande ordnings- eller hämtningsbefäl.
Beträffande färdsätt, samlingsplatser och samlingstider i övrigt hänvisas till utfärdad länskungörelse om värnpliktstjänstgöring, vilken dels varit införd i Gotlands Allehanda, Gotlänningen och Gotlands Folkblad, dels finnes anslagen å härför avsedda anslagsplatser inom kommunerna samt uppläses i länets kyrkor å två söndagar före den 21 maj.
Inställelseskyldiga hava icke att motse annan kallelse än denna kungörelse.
Varje värnpliktig, på vilken kungörelsen har tillämpning är lagligen inkallad till tjänstgöring, oberoende av om ”Beställning å tjänsteresa” med vidsittande biljett kommit honom tillhanda eller icke.
Inskrivningsboken skall medföras.
Visby den 24 april 1937.
Befälhavarna för Visby, Roma, Tingstäde och Hemse rullföringsområden.

Gotlands Allehanda
Fredagen 30 April 1937
Nr 98

Lösöreauktion.

Genom offentlig auktion, som förrättas hos Nils Pettersson, Salthamn, Västkinde, tisdagen den 4 maj kl. 12 midd. avyttras på grund av fastighetens försäljning: 2 hästar, 2 kor, nykalvade, arbetsvagn, 1 par kälkar, vänd- och spetsplog, 60 pien. harv, fjäderharv, slåttermaskin, dragkärra, svänglar, div. handredskap. Sängar, skrivbord, stolar, skänkar, symaskin, sängkläder, glas o. porslin, mattor m. m., 1 herrcykel, 5 kbm. torr floved, potatis, båt o. flundrenät, fårskinn m. m. Samtidigt utbjudes en tomt om 3,200 kvm.
Betalningsanstånd till den 1 aug. 1937 med vanligt äganderättsförbehåll eller vid anfordran.
Visby den 30 april 1937.
Fritiof Jacobsson.

Gotlands Allehanda
Fredagen 30 April 1937
Nr 98

Fastighets- och lösöreauktion.

TISDAGEN DEN 4 MAJ 1937 kl. 11 f. m. låter EMIL NÄRSTRÖM genom ombud vid Botvide i Sanda genom offentlig och frivillig auktion försälja 1/2048 mtl Botvide, som är bebyggt med man- och ladugårdsbyggnader jämte 39/1024 mtl Sandegårda. Fastigheterna kunna säljas var för sig om så önskas, eller också i ett utrop. Ävenså utbjudes all i boet befintlig nisegendom, varav må nämnas: 2 st. byråer, 1 orgel, 1 väggklocka, sängar, bord och stolar, sångkläder och linne, glas och porslin, snickareverktyg m. m., m. m.
För lösegendomen lämnas betalningsanstånd till den 1 okt. 1937 eller vid anfordran. Äganderätten till försåld egendom förbehålles tills densamma är till fullo betald.
Angående fastigheten komma villkoren att tillkännagivas vid auktionstillfället.
Lojsta i april 1937.
J. Niklasson.

Gotlands Allehanda
Fredagen 30 April 1937
Nr 98

Stor Livdjursauktion

hålles i A. Hultströms handelsstall, Alva, onsdagen den 5/5 1937 kl. 11 f. m., varvid kommer att försäljas:
4 Prima arbetshästar, 25 Högdr. och nykalvade mjölkkor, reaktionsfria, 3 Dräktiga suggor, 4 ungsuggor, 30 Smågrisar från 8 veck. till 4 mån., 2,000 kg. Prima hö, 1,000 kg. Prima halm, 3,000 kg. Korn, även passande till utsäde, 3,000 kg. Mat- och sättpotatis, 100 titt. Prima bräder 6″, 7″, 8″, 9″, 50,000 st Prima takspån. Div. beg. lantbruksmaskiner.
Alla djur levereras fritt köparens hem.
Godkända köpare erhålla tre mån. betalningsanstånd mot räntefri accept. Äganderätten förbehålles tills full betalning erlagts.
Alva i april 1937.
Auktionsförrättaren.

Gotlands Allehanda
Fredagen 30 April 1937
Nr 98

Födde

Slakteriarbetaren Karl Gösta Ragnar Forsmans dotter, cykelreparatören Karl Vilhelm Löfquists son, kaptenen Carl Vilhelm Gunnar Möllers son, kakelugnsmakaren John Salomon Sandströms dotter, byggnadsarbetaren Fredrik Teobald Eberhard Svenssons dotter, eldaren Anders Magnus Fribergs dotter, målaren Artur Anshelm Hilding Petterssons son, sergeanten Nils Gösta Nilssons dotter, lantbrukaren Sven Anders Georg Petterssons son.

Gotlands Allehanda
Fredagen 30 April 1937
Nr 98

Döda

Fru Irma Steffenburg f. Steffenburg 43 år, 8 mån., 12 dagar, f. d. brevbäraren Oskar Melchior Engquist 77 år, 4 mån., 21 dagar.

Gotlands Allehanda
Fredagen 30 April 1937
Nr 98

De nya fänrikarna konstituerade.

I konseljen inför kronprinsenregenten på fredagen konstituerades de nyligen utexaminerade armofficerarna till fänrikar vid resp. regementen, vid Gotlands artillerikår K. M. Linderoth samt vid Gotlands infanterikår B. A. Löwin.

Gotlands Allehanda
Fredagen 30 April 1937
Nr 98