Flygolyckan.

Draggningarna under gårdagen lämnade heller intet resultat och den försvunne furir Ehrnbring är sålunda alltjämt borta. Luftvärnsskjutningarna på Tofta fortsätta som vanligt och den Fokker, som hitkom i tisdags, är nu i farten med målbogsering.
Såväl i går som i dag har man emellertid från flygplanet spanat efter den försvunne men utan resultat. Förutsättningarna för att kunna se något ha heller icke varit gynnsamma. Man kommer emellertid även i fortsättningen att vid flygningarna hålla utkik efter den försvunne.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 4 Augusti 1938
N:r 177

Dödsfall Gerda Nyman

Distriktslantmätaren Herman Nymans efterlämnade maka Gerda Nyman, f. Molander, född den 10 april 1860, död den 28 april 1938.
Sörjd och saknad av oss barn, barnbarn, släkt och övriga vänner.
Stockholm den 28 april 1938.
DAISY o. GÖSTA WOLFFELT. f. Nyman.
Marianne, Hans, Bengt.

Jordfästningen äger rum måndagen den 2 maj 1938 kl. 3 e. m. i Östra gravkapellet i Visby.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 30 april 1938
N:r 98

Regina

Scipio Africanus
Kapten Blod

Gotlands Allehanda
Fredagen den 31 december 1937
N:r 304

Roxy

NYARSVAKA
DEN FARLIGA GÄSTEN

Gotlands Allehanda
Fredagen den 31 december 1937
N:r 304

Född

En dotter.
Gunvor och Nils Winnberg.
f. Vincent. –
Visby den 30 dec. 1937.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 31 december 1937
N:r 304

Förlovade

Åke Hultgren
och
Anna-Lisa Ohlander.
Visby.
19 31/12 37.

Axel Hultgren
och
Barbro Sundvikson.
Visby.
19 31/12 37.

Martin Ardin
Alva Levander.
Nyårsafton.
Meddelas endast på detta sätt.

Eric Larsson
och
Ruth Svensson.
Linköping. Visby.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 31 december 1937
N:r 304

Svår olycka i Lummelunda.

Trettonårig pojke begravd vid ras i betstuka.
En synnerligen tragisk dödsolycka inträffade vid tretiden i går middags i Lummelunda, då trettonårige Bengt Vallin, Kinner, blev dödad vid ett ras i en stor stack foderbetor.
Den lille skulle hjälpa till att skaffa fram betor till djuren och hade lagt sig ned på marken och krupit intill betstukan, vars jordhölje utgjorde en frusen skorpa, då denna plötsligt rasade och begravde honom. Olyckan bevittnades av den omkomnes 4-årige bror och en annan pojke, vilka ögonblickligen tillkallade hjälp. Det tog emellertid omkring 20 minuter för sex man att gräva fram den begravde, som sedan i ambulans fördes till lasarettet. Vid framkomsten dit var han dock död, och läkaren förmodar, att döden varit så gott som ögonblicklig. Utom jordhöljet hade också en mängd betor rasat ned över honom, och den lille hade erhållit synnerligen svåra inre skador.
Bengt Vallin, som var son till lantbrukaren Herman Vallin, beskrives som en duktig och arbetsam pojke, Han gick nu i sista klassen i folkskolan.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 31 december 1937
N:r 304

Djurauktion i Grötlingbo.

I brist på arbetskraft och utrymme kommer Albert Persson Brunns, måndagen den 10 januari kl. 10 f. m. medels auktion försälja:
1 sto, prem., 5 år, 3 sommarföl, 6 mjölkkor i olika kalvställningar, 5 kvigor, därav 2 betäckta, 2 tjurar, 2 svin, passande till avel, samt en del ämnesvirke av björk.
Betalningsanstånd med äganderättsförbehåll för godkända köpare till 1 sept. 1938 eller vid anfordran.
Hablingbo den 27 december 1937.
Jacob Jacobsson.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 31 december 1937
N:r 304

Dödsfall Knut Ludvig Bergh

Vår innerligt älskade fader och morfar Doktor Knut Ludvig Bergh, född d. 13/1 1852, insomnade i full trosvisshet Annandag jul 1937 1 sitt hem i Tranås, djupt sörjd och i tacksamt minne bevarad av oss, barnbarn, släktingar och
många trofasta vänner.
ESTHER RUNDBÄCK.
f. Bergh
NAÉMI BERGH
MARY o. JOSEF von MALMBORG.
Nils-Fredrik, Bertil, Margit,
Carl, Jarl, Stig.

”Om någon mig utspörja vill Min grund till salighet.
Jag svarar då: min grund är god Den heter Jesu blod.”

Gotlands Allehanda
Fredagen den 31 december 1937
N:r 304

Dödsfall Bengt Vallin

Vår käre lilla Bengt avled hastigt i dag genom olyckshändelse i sitt 13:de levnadsår. I ljust och kärt minne bevarad av oss föräldrar, broder, släkt och övriga vänner, hava vi den smärtsamma plikten härmed tillkännagiva.
Kinner i Lummelunda den 30 december 1937.
Inga och Herman Vallin.
Bo.

Svår olycka i Lummelunda.
Trettonårig pojke begravd vid ras i betstuka.
En synnerligen tragisk dödsolycka inträffade vid tretiden i går middags i Lummelunda, då trettonårige Bengt Vallin, Kinner, blev dödad vid ett ras i en stor stack foderbetor.
Den lille skulle hjälpa till att skaffa fram betor till djuren och hade lagt sig ned på marken och krupit intill betstukan, vars jordhölje utgjorde en frusen skorpa, då denna plötsligt rasade och begravde honom. Olyckan bevittnades av den omkomnes 4-årige bror och en annan pojke, vilka ögonblickligen tillkallade hjälp. Det tog emellertid omkring 20 minuter för sex man att gräva fram den begravde, som sedan i ambulans fördes till lasarettet. Vid framkomsten dit var han dock död, och läkaren förmodar, att döden varit så gott som ögonblicklig. Utom jordhöljet hade också en mängd betor rasat ned över honom, och den lille hade erhållit synnerligen svåra inre skador.
Bengt Vallin, som var son till lantbrukaren Herman Vallin, beskrives som en duktig och arbetsam pojke, Han gick nu i sista klassen i folkskolan.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 31 december 1937
N:r 304