Visby stads folkmängd,

som vid årsskiftet angafs vara 6,189, visar sig nu, sedan alla kyrkskrifna personer blifvit räknade, vid sagde tid hafva utgjort 6,690 personer deraf 2,877 mankön och 3,813 qvinkön.
Den mantalsskrifna befolkningens antal torde med ytterligare ett par hundra öfverstiga sistnämda summa.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 14 Februari 1885
N:r 13.

Folkmängdsförhållanden

på Gotlands landsbygd:

Burs socken: födde 14; döde 13; inflyttade 35; utflyttade 3!; folkmängd 31 December 886; ökning 5; (vigde 8 par).

Stånga socken: födde 19; döde 10; inflyttade 30; utflyttade 46; folkmängd 31 December 665; minskning 7; (vigde 8 par).

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 21 Januari 1885
N:r 6.

Folkmängdsförhållanden

på Gotlands landsbygd:

Hablingbo socken: födde 9; döde 18; inflyttade 20; utflyttade 16; folkmängd 31 December 649; hvarken ökniovg eller minskning; (vigde 4 par).

Silte socken: tödde 11; döde 5; inflyttade 21; utflyttade 22; folkmängd 31 December 403; ökning 5; (vigde 1 Da

Grötlingbo socken: födde 8; döde 10; inflyttade 29; utflyttade 35; folkmängd 31 December 659; minskning 8.

Fide socken: födde 6; döde 6; inflyttade 10; utflyttade 17; folkmängd 31 December 317; minskning 7.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 14 Januari 1885
N:r 4.

Folkmängdsförhållanden

på Gotlands landsbygd:

Vamlingbo socken: födde 18; döde 8; inflyttade 84; utflyttade 35; folkmängd 31 December 753; ökning 9.

Sundre socken: födde 3; döde 5; inflyttade 19; utflyttade 22; folkmängd 31 December 230; minskning 5.

Närs socken: födde 20; döde 14; inflyttade 32; utflyttade 38; folkmängd 31. December bar) ingen ökning eller minskning; (vigde 5 par).

Lau socken: födde 14; döde 16; inflyttade 9; utflyttade 15; folkmängd 31 December 542; minskning 8; (vigde 2-par).

Fardhems socken: födde 5; döde 9; inflyttade 14; utflyttade 16; folkmängd 31 December 362; minskning 6; (vigde 2 par).

Linde socken: födde 6; döde 4; inflyttade 44; utflyttade 38; folkmängd 31 December 354; ökning 8; (vigde 4 par).

Lojsta socken: födde 6; döde 6; inflyttade 20; utflyttade 19; folkmängd 31 December 293; ökning 1; (vigde inga).

Öja socken: födde 22; döde 13; inflyttade 28; utflyttade 42; folkmängd 31 December 885; miuskning 5; (vigde 4 par).

Hamra socken: födde 7; döde 9; inflyttade 12; utflyttade 15; folkmängd 31 December 337; minskning 5; (vigde 3 par).

Dalhems socken: födde 7; döde 10; inflyttade 56; utflyttade 41; folkmängd 31 December 502; ökning 12; (vigde 4 par).

Ganthems socken: födde 6; döde 6; inflyttade 13; utflyttade 13; folkmängd 31 Decem-
ber 303; ingen ökning eller minskning; (vigde 2 par).

Halla socken: födde 6. döde 8; inflyttade 25; utflyttade 29; folkmängd 31 December 215; minskning 6; (vigde 2 par).

Gothems socken: födde 9; döde 6; inflyttade 25; utflyttade 15; folkmängd 31 December 638; ökning 13; (vigde 3 par).

Norrlanda socken: födde 9; döde 7; inflyttade 6; utflyttade 18; folkmängd 31 December 295, minskning 10; (vigde 2 par).

Hejnums socken: födde 5; döde 8; inflyttade 23; utflyttade 24; folkmängd 31 December 328; minskning 4; (vigde 1 par).

Bäls socken: födde 4; döde 2; inflyttade 21; utflyttade 42; folkmängd 31 December 241; minskning 19; (vigde 4 par).

Atlingbo socken: födde 3; döde 7; inflyttade 17; utflyttade 13; folkmängd 31 December 236; ingen ökning eller minskning; (vigde 1 par).

Fårö socken: födde 24; döde 18; inflyttade 27; utflyttade 89; folkmängd 31 December 1,216; minskning 6; (vigde 5 par).

Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 Januari 1885
N:r 3.

Folkmängdsförhållanden

på Gotlands landsbygd:

Östergarns socken: födde 12; döde 18; inflyttade 29; utflyttade 26; folkmängd 31 D:cember 714; minskning 3; (vigde 1 par).

Gammalgarns socken: födde 10; döde 3; inflyttade 17; utflyttade 16; folkmängd 31 December 470; ökning 8; (vigde 2 par).

Ardre socken; födde 10; döde 7; inflyttade 22; utflyttade 23; folkmängd 31 December 502; ökning 2; (vigde 7 par).

Hörsne med Bara: födda 7; döde 5; inflyttade 29; utflyttade 36; folkmängd 31 December 396; minskning 5; (vigde 5 par).

Kräklingbo socken: födde 6; döde 5; in flyttade 26; utflyttade 33; folkmängd 31 December 468; minskning 6; (vigde 1 par).

Ala socken: födde 6; döde 3; inflyttade 17; utflyttade 22; folkmängd 31 December 314; minskning 2; (vigde 2 par).

Anga socken: födde 6; döde 4; inflyttade 14; utflyttade 25; folkmängd 31 December 309; minskning 9; (vigde 3 par).

Alskogs socken: födde 10; döde 14; inflyttade 21; utflyttade 21; folkmängd 31 December 528; minskning 4; (vigde 4 par).

Lye socken: födde 4; döde 2; inflyttade 20; utflyttade. 12; folkmängd- 31 Doacember 320; ökning 10; (vigde 3 par).

Rone socken: födde 16; döde 22,inflyttade 41; utflyttade 48; folkmängd 31 December 1,062; minskning 18; (vigde 4 par).

Eke socken: födde 4; döde 6; inflyttade 23; utflyttade 17; folkmängd 31 December 240; ökning 4; (vigde 2 par).

Ejsta socken: födde 13; döde 8; inflyttade 28; utflyttade 17; folkmängd 31 Decemler 644; ökning 11; (vigde 5 par). |

Sproge socken: födde 5; döde 9; inflyttade 12; wffsttade 14; folkmängd 31 December 347; minskning 6; (vigde 5 par).

Levide socken: födde 9; döde 8; inflyttade 23; utflyttade 38; folkmängd 31 December 583;
minskning 14; (vigde 6 par).

Gerums socken: födde 2; döde 1; inflyttade 10 utflyttade 10; folkmängd 31 December 188; ökning 1.

Hejde socken: födde 14; döde 10; inflyttade 28; utflyttade 42; folkmängd 31 December 671; minskning 10; (vigde 2 par).

Väte socken: födde 11; döde 9; inflyttade 24; utflyttade 38; folkmängd 31 December 559; minskning 12; (vigde 3 par).

Barlingbo socken: födde 10; döde 5; inflyttade 77; utflyttade 45; folkmängd 31 December 885; ökning 37: (vigde intet par).

Ekeby socken: födde 5; döde 2; inflyttade 16; utflyttade 28; folkmängd 31 December 272; minskning 9; [vigde 2 par].

Klinte socken: tödde 30; döde 19; inflyttade 95; utflyttade 126; folkmängd 3: Decemer 1,170; minskning 20; [5 par vigde].

Fröjels socken: födde 15; döde 13; inflytade 21; utflyttade 32; folkmängd 31 December 612; minskning 9; [vigde 5 par].

Hangvars socken: födde 19; döde 19; inflyttade 75; utflyttade 72; folkmängd 31 DeIcember 951; ökning 6; (vigde 8 par).

Halls socken: födde 4; döde 4; inflyttade 10; utflyttade 18; folkmängd 31 December 275; minskning 3; (vigde inga).

r Stenkyrka socken: födde 6; döde 12; inflyttade 37; utflyttade 46; folkmängd 31 December 860; minskning 15; (vigde 2 par).

Tingstäde socken: födde 18; döde 11; infittade 44; utflyttade 50; folkmängd 31 December 525; ökning 1; (vigde 4 par).

Rute socken: födde 12; döde 10; inflyttade 28; utflyttade 28; folkmängd 31 December 662; ökning 2; (vigde 4 par).

Fleringe socken: födde 9; döde 6; inflyttade 17, utflyttade 16; folkmängd 31 Detember 875; ökning 4; (vigde 2 par).

Bunge socken: födde 4: döde 4; inflyttade 18; utflyttade 44; folkmängd 31 December 470; minskning 26.

Källunge socken: födde 8; döde 4; inflyttade 23; utflyttade 38; folkmängd 31 Dec. 257; minskning 11; (vigde 1 par).

Vallstena socken: födde 7; döde 6; inflyttade 25; utflyttade 39; folkmängd 31 Dec. 343; minskning 13; (vigde inga).

Lärbro socken: födde 37; döde 24; inflyttade 88; utflyttade 117; folkmängd 31 Dec. 1,399; minskning 16; (vigde 11 par).

Hellvi socken: födde 13; döde 8; inflyttade 26; utflyttade 27; folkmängd 31 Dec. 525; ökning 4; (vigde 2 par).

Martebo socken: födde 5; döde 3; inflyttade 21; utflyttade 31; folkmängd 31 December 307; minskning 8; (vigde inga).

Lummelunda socken: födde 11; döde 5; inflyttade 27; utflyttade 25; folkmängd 31 Dec.
365; ökning 8; (vigde 1 par).

Stenkumla socken: födde 10; döde 6; inflyttade 46; utflyttade 38; folkmängd 494; ökning 12; (vigde 3 par).

Träkumla socken: födde 2: döde 3; inflyttade 17; utflyttade 30; folkmäng 31 Dec. 217; minskning 14; (vigde 2 par).

Vesterhejde socken: födde 11; döde 4; inflyttade 68; utflyttade 80; folkmängd 31 Dec.
522; minskning 5; (vigde 5 par).

Othems socken: födde 24; döde 20; inflyttade 74; utflyttade 77; folkmängd 31 Dec.
1,040; ökning 1; vigde 5 par).

Boge socken; födde 10; döde 10; inflyttade 10; utflyttade 17; folkmängd 31 Dec. 473; minskning 7; (vigde 3 par).

Veskinde socken: födde 14; döde 6; inflyttade 64; utflyttade 71; folkmängd 31 Dec.
584; ökning 1; (vigde 3 par).

Bro socken: födde 6; döde 6; ivflyttade 24; utflyttade 3 ; folkmängd 31 Dec. 295; minskning 7; (vigde 2 par).

Sjonhems socken: födde 8; döde 8; inflyttade 15; utflyttade 17; folkmängd 31 December 328; minskning 2; (vigde 1 par).

Viklau socken: födde 2; döde 5; inflyttade 11; utflyttade 16; folkmängd 31 December 214; minskning 8; (vigde 1 par).

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 7 Januari 1885
N:r 2.

Folkmängdsförhållanden

på Gotlands landsbygd:

Garda socken: födde 9; döde 7; inflyttade 21; urflyttade 32; folkmängd 31 December 465; minskning 9; (vigde 3 par).

Etelhems socken: födde 14; döde 15; inflyttade 34; utflyttade 42; folkmängd 31 December 493; minskning 9; (vigd: 2 par).

Sanda socken: födde 11; döde 17; inflyttade 36; utflyttade 64; folkmängd 31 December 868; minskning 34; (vigde 5 par).

Mästerby socken: födde 4; döde 7; milyttade 18; utflyttade 26; folkmängd 31 December 414; minskning 1; (vigde 3 par).

Vestergarns socken: födde 9; döde 9; inflyttade 24; utflyttade 29; folkmängd 31 December 356; minskning 5; (vigde 4 par).

Fole socken: födde 12; döde 6; inflyttade 63; utflyttade 5; folkmängd 31 December 488; ökning 18.

Lokrumme socken: födde 10; döde 8; inflyttade 40; utflyttade 35; folkmängd 31 December 406; ökning 7.

Hafdhems socken: födde 11; döde 6; inflyttade 36, utflyttade 50; folkmängd 31 Decamber 697; ökning 7; (vigde 3 par).

Näs socken: födde 9; döde 5: inflyttade 10; utflyttade 15; folkmängd 31 December 439; minskning 1; (vigde 1 par).

Roma socken: födde 17; döde 13;inflyttade 96; utflyttade 98; folkmängd 31 December 563; ökning 2.

Björke socken: födde 4; döde 4; inflyttade 28; utflyttade 31; folkmängd 31 December 199; minskning 3.

Follingbo socken: födde 14; döde 13; inflyttade 64; utflyttade 77; folkmärgd 31 December 492; minskning 12 personer; (vigde 4 par).

Akebäcks socken: född 1; död 1; inflyttade 12; utflyttade 26; folkmängd 31 December 16?; minskning 12; (vigde inga).

Endre socken: födde 10; döde 6; inflyttade 50; utflyttade 62; folkmängd 31 December 363; minskning 8; (vigde 1 par).

Hejdeby socken: född 1; döde 4; inflyttade 17; utflyttade 1:9; folkmängden 31 December 201; minskning 5: (vigde inga)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 Januari 1885
N:r 1.

Den kyrkskrifna folkmängden

i Visby uppgår vid årsskiftet till 6,187 personer, hvilket antal med 94 understiger den vid 1884 årsingåog angifna folkmängdssiffran. Anledningen till minskningen torde sökas i upphörandet af verksamheten vid mekaniska verkstaden, hvarigenom ett tjugutal familjer afflyttat härifrån. Enligt mantalskrifniogslängden har folkmängden under året ökats.
Norra landsförsamlingens invånarantal har under året minskats med 11 och utgör nu 158.
I södra landsförsamlingen har folkmängden minskats med 7 och uppgår nu till 94 personer.
Visby stadsförsamling:

Inom staden hafva 36 äktenskap ingåtts under året.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 31 December 1884
N:r 105.

Folkmängden

i Visby efter mantalslängderna har icke sjunkit under de senaste åren, ehuru kyrkoböckerna som bekant angifva motsatsen. Afnedanstående tabell framgår, hvilken betydlig skilnad råder mellan antalet af den kyrko- och mantalsskrifna befolkningen.

Att de i mantalslängderna angifna siffrorna säkrast angifva den faktiska folkmängden, torde ej vara tvifvel underkastadt.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 27 Februari 1884
N:r 17.

Folkmängdsförhållanden

på Gotlands landsbygd:
Veskinde socken: födde 16; döde 9; inflyttade 23; utflyttade 34; folkmängd 31 Decem ber 583; minskning 4.
Bro socken: födde 5; döde 2; iovflyttade 14; utflyttade 22; folkmängd 31 December 302; minskning 5.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 26 Januari 1884
N:r 8.

Folkmängdsförhållanden

på Gotlands landsbygd:
Klinte socken: födde 29; döde 19; folkmängd 31 December 1,197; ökning 30.
Fröjels socken: födde 11; döde 10; folkmängd 31 December 621; minskning 5.
Fardhems socken: födde 4; döde 2; inflyttade 20; utflyttade 17; folkmängd 31 Deacember 368; ökning 5.
Linde socken: födde 11; döde 1; inflyttade 35; utflyttade 88; folkmängd 31 December 346; ökning 7.
Lojsta socken: födde 4; död 8; inflyttade 19; utflyttade 20; folkmängd 31 December 292; minskning 5.
Sanda pastorat: födde 31; döde 18; inflyttade 109; utflyttade 124; folkmängd 31 December i Sanda socken 902,i Mästerby socken 425 och i Vestergarns socken 361, summa 1,688.
Kräklingbo socken: födde 9; döde 4; inflyttade 23; utflyttade 28; folkmängd 31 December 474; ingen ökning eller minskning.
Ala socken: födde 9; döde 4; inflyttade 25; utflyttade 13; folkmängd 31 December 316; ökning 17.
Anga socken: födde 7; döde 7; inflyttade 22; utflyttade 28; folkmängd 31 December 318; minskning 6.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 23 Januari 1884
N:r 7.