Från landsbygden. Boge.

BOGE, 6 februari.
Räfskall anstäldes i Boge sistlidna gårdag. Som vanligt voro tvänne skallarmar anordnade, en från norr och en från väster. Skyttarna voro placerade i tvänne skyttalinier längs en mot sjöstranden utskjutande udde. Tyvärr hade, oaktadt kallelsa från predikstolen, blott ett 40-tal drefkarlar och ett tiotal skyttar infunnit sig. Tack vare de präktiga ledarna af de båda skallarmarna, hvilka förenade bildade en not, lyckades det att fälla de i skallet inneslutna 2:ne räfvarne. De lycklige mästerskyttarne voro sjökaptenerna J. A. Jakobsson från Fole, som ligger med sitt fartyg i Slite, och den gamle räfakyttan N. Lyth i Slite.
Att efter ett så lyckadt resultat ett glädtigt graföl firades må ej förtänsas. Högljudda hyllningar ägnades för segerskyttarne, för skallfogden, kyrkovärden Johan Hansson, Klinte, som blef återvald till sin befattning, för handlanden Lyberg, som med anordningarna verksamt bidragit, samt till sist för den förre gamla skallfogden.
Eftersom det befunnits vara än flera räfvar i trakten beslöts att, därest tjänlig väderlek inträffar, anordna ännu ett skall under vinterns lopp.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 7 februari 1913
N:r 31

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *