Från landsbygden. Ala.

ALA, 17 jan.
Vår skolbygnadsfråga har tagit ett steg närmare sin lösning, i det att vid extra kyrkostämma idag enhälligt beslutats inreda nuvarande skolhuset till lärarebostäder samt nybygga en vinkelbygnad vid östra gafveln till lärosalar, hvartill ritningar skola uppgöras och underställas vederbörands folkskolainspektörs pröfning.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 21 januari 1913
N:r 16

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *