Auktion förättas vid Suders i Gothem.

Medelst offentlig och frivillig auktion, som thorsdagen den 19 innevarande Februari från kl. 10 f. m. förättas hos Husbonden Pehr Andersson Suders i Gothem, försäljas med anledning af boets utredning hela lösöreboet bestående af något silfver, koppar, malm, then, jernsaker, porslin, glas, snickaresaker, ett smedjestäd, Husgerådssaker och träkärl, Sängkläder och linne, åker och körredskap bestående af en liggfjedervagn, flera st. arbetsvagnar, slädar, kälkar, plogar, harfvar, mullfömr, foderhäckar, vrånghäckar, flera par selar, ett tröskverk, fiskreeskap bestående af strömmingsgarn, flundernät, sättningsrep, anlott i Båtar och strandbodar, kreatur bestående af Oxar, en Häst, ett Hästföl, kor, tvänne unga Tjurar, Lamb m. m.
Säkre välkände köpare erhålla anstånd med betalningen till den 19 nästkommande Juni eller 4 månader andra ställa borgen eller betala genast.
Hejnum den 10 Februari 1874.
Efter anmodan.
BERNH. BOLIN.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 14 Februari 1874
N:r 13

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *