Lojsta komministratur.

Domkapitlet förordar obetingadt, att Fardhems pastorat med indragning af komministratur en därstädes (Lojsta), bibehålles som själfständigt pastorat.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 17 januari 1913
N:r 13

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *