Från sjön.

Neptunbolagets bärgningsångare Hermes har från Almeria via Gibraltar 1 d:s afgått till vid Conil Rocks, Cadiz, strandade engelska ångaren Clan Mackenzie, 5,018 bruttoregisterton, bygd år 1911, som befann sig på resa till Colombo med styckegodslast. I bärgningsarbetet deltaga, äfven bärgningsångarna Newa och Regel. Efter att hafva intarit sin vinterstation i Vlissingen afgick därifrån Neptunholagete bärgningsångare Belos 3 januari till den vid Portleven i närheten af Penzanc strandade italienska ångaren Tripolitania, 3,641 bruttoregiaterton, bygd 1892, ballastad.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 10 januari 1913
N:r 7

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *