Gotlands hästavels- och hingst ägareförening

har i dag hållit sitt årssammanträde på stadshotellet under ledning av Bisp. F. Frigren.
Föreningens inkomster och utgifter hava under året balanserat å kr. 2,270:05 med en behållning låd årets slut av kr. 347:56. Ansvarsfrihet beviljades styrelsen.
Till ledamöter av denna återvaldes lantbrukaren C. Ahlsten, Koparve i Alva och nyvaldes godsägaren Hugo Karlström, Tjouls i Lummelunda. Till suppleant nyvaldes. landstingsman L. Hansson, Gagnvide i När. Revisorer blevo godsägare Erik Hansen, Norrbys i Follingbo och löjtnant E. Bonthron, Hästnäs, och suppleant för dessa lantbrukare Joh. Bergström, Nickarve i Vänge.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 27 Mars 1920.
N:r 72

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *