Nyemissioh Slite cement.

Styrelsen för Slite cement a.-b. har inbjudit aktieägarna till extra bolagsstämma den 17 dennes för att besluta bl, a. om ett v styrelsen framlagt förslag att öka bolagets atiekapital från nuvarande 3 till 4,5 milj. kr. genom nyteckning av 15,000 aktier till parikurs 100 kr.
Anledningen till denna nyemissioh är bolagets behov av kapital för utförande av vissa kompletteringsarbeten vid bogets stora anläggningar vid Slite. Bland annat skola uppföras vissa byggnader för lagring av cement och av övriga av bolagets produkter samt itvidgningar av transportsystemet.

Gotlands Allehanda.
Torsdagen 11 mars 1920.
N:r 59.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *