Landstingens ombudsmöte i Stockholm i dag.

I övre raden från vänster till höger: redaktör C. E. Svenson, Eskilstuna, direktör Predrik Fant, Södertälje och borgmästare J. von Bahr, Upsala.
Nedre raden, likaledes från vänster: provinsialläkare Chares Lundberg, som håler inledningsföredraget om landstingen och epidemisjukvården; borgmästaren Gunnar Fant, som håller inledningsföredraget om landtings förvatningens omorganisation: byråchef G. H. von Koch, som håller inledningsföredraget om den nya fattigvårdslagstiftningens betydelse för landstingen.

Gotlands Allehanda.
Torsdagen 11 mars 1920.
N:r 59.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *