Ångfartygsaktiebolaget Gotlands styrelseberättelse

för 1919 föreligger nu. Omkostnaderna för ångfartygens seglation utgjorde kr. 1,687,881:50 (emot kr. 1,453,429:34 föregående år) och övriga omkostnader kr. 173,578:56 (emot kr. 118,914: 58), varav skatter kr. 61,088:89 (emot kr. 30,372:09). Vinsten har nedgått till kr. 148,005:26 (emot kr, 183,130:51 f, å) Då saldot å vinst- och förlustkontot vid årets början utgjorde kr. 51.610:40 (emot kr. 23,479:89) står till bolagsstämmans disposition ett belopp av kr. 199,615:66 (emot kr. 206,610:40 f. å.). Styrelsen föreslår samma utdelning som för föregående år eller 10 % med kr. 70,000 samt att 100,000 kr, avsättas till dispositionsfonden och återstoden kr. 29,615:66 balanseras ut å Vinst- och förlustkonto.
Antalet enkla resor mellan Gotland och fastlandet, som utförts av bolagets ångare, och som under 1914 utgjorde 1,209, nedgick under kriget så småningom och nådde 1917 sitt minsta antal med 744. Under 1918 och 1919 gick det åter uppåt, så att antalet ifjol var 915.
Bränslekostnaderna, som 1914 ut gjorde kr. 151,114:31, kulminerade 1918 med kr. 631,112:91, men nådde för 1919 i alla fall den aktningsvärda summan av kr. 533,730:60.

Gotlands Allehanda.
Onsdagen 10 mars 1920.
N:r 58.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *