Första förhör

i innehavarens av firmans Svante Lindbys Eftr., handlanden G. A. Johnssons konkurs har i dag hållits inför rådhusrätten. Boets tillgångar visade, sig därvid uppgå till kr. 19,467:34 och dess skulder till 25,959:25. Till gode män utsågos häradshövding V. S. Engström, och insp. Gust. Nilsson, till rättens ombudsman stadsfogde Carl Lindström och till god Man för hustrun stadsfiskal W. Remén.

Gotlands Allehanda.
Måndagen 8 mars 1920.
N:r 56.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *