Fastighetsauktion vid Moos i Stenkyrka.

Torsdagen den 11 innev. mars kl. e. m. låter lantbr. G. Hallgren, Moos i Stenkyrka genom offentlig auktion försälja fastigheterna 9/128 mtl. Moos och 1/82 mtl Medebys. Fastigheten, 9/128 mtl. Moos cirk. 12 tunnl. prima fastmarksåker och 20 tunnl. hagmark är väl bebyggd. Vacker trädgård med många ädla fruktträd. 1/32 mtl. Medebys är obebyggd och består av 20 tunnl. god åker, och 10 tunn. skogsmark. Fastigheterna äro gravationsfria, och utbjudas antingen i sin helhet eller i mindre lotter. Prövningsrätt förbehålles. Betalnings- och övriga villor tillkännagivas före auktionen.
Visby den, 5 mars 1920.
Karl Jacobsson.

Gotlands Allehanda.
Måndagen 8 mars 1920.
N:r 56.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *