Ung flicka förfalskar järnvägsbiljett.

Då spärrvakten vid Stockholms centralstation i lördags morse granskade biljetterna, som de resande från Uppsalatåget och närliggande stationer lämnade fram, väckte en månadsbiljett, gälande å sträckan Norrviken-Stockholm på något sätt hans misstankar. Han granskade den mer uppmärksamt och märkte då, att den enligt datum skulle gälla 30 januari – 29 febr. Med biljettens data voro förfalskade – den var ursprungligen köpt under september månad.
Innehavaren av biljetten var en ung flicka, anställd på kontor i Stockholm. Hon fick medfölja till expeditionen, varefter saken överlämnades till polismyndigheterna. Det är landsfiskalen i Sundbyberg, som har utredningen om hand.
Det är ganska egendomligt, att förfalskningen kunnat fortgå så länge, innan den blev upptäckt. Den unge flickan hade väl känt sig fullkomligt säker nu efter fem månader, som hon undgått upptäckt. Hon ansåg det troligen för ett billigt sätt att undvika de dyra järnvägsbiljetterna, men hennes tilltag kommer säkert att få mycket tråkiga följder. Det är fem olika förfalskningsbrott han gjort sig skyldig till, då hon vid ingången till varje ny månad ändrade data.
Enligt vad en av spärrvakterna meddelat, är det långt ifrån sällsynt, att förfalskningar av biljetter äga rum. Sålunda hade en resande, som innehade biljett för sträckan Södertälje-Riddersvik förvandlat detta till Södertälje-Härnösand. Förfalskningen upptäcktes i spärren, och mannen greps och har dömts till åtta månaders straffarbete.
Det finns många exempel på biljettförfalskning och de flesta komma i dagen, förr eller senare.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 3 mars 1920
N:r 52

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *