Dödsfall.

Extra provinsialläkaren d:r Gustaf Wirde i Grängesberg avled på söndagen därstädes. Dödsorsaken var dubbelsidig lunginflammation, som följd av spanska sjukan.
Den avlidne var född i Dädesjö i Kronobergs län 1877. Åren 1907-1909 var han bataljonsläkare vid Gotlands infanteriregemente och samtidigt underläkare vid länslasarettet i Jönköping. För några år sedan flyttade han till Grängesberg, där han sedan dess praktiserat. Han sörjer närmast av maka, två söner, moder och syskon.

Gotlands Allehanda.
Tisdagen 2 mars 1920.
N:r 51.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *