20 anmälningar till studentexamen.

Anmälningarna till vårens examina vid härvarande läroverk ha nu avlämnats och visa bl. a. att till studentexamens skriftliga prov gjorts 20 anmälningar, därav två från privatister, medan till realexamen anmälts 23 elever.
Från latinlinjen i studentklassen ha följande anmält sig: Erik Ekelund, Bengt Peterson, Göran Pfeiffer, Margaretha Fahnehielm, Vera Grefberg och Gunvor Ronqvist, alla från Visby, Ingrid Söderdahl, Västergarn, och Barbro Tengblad, Visby. Från reallinjen ha anmälts Rolf Angelöf, Visby, Stig Berg, Tofta, Bengt Eriksson, Visby, Tor Holma, Silte, Helge Johansson, Sanda, Carl-Göran Lemne, Visby, Bengt Nyström, Visby, Osborne Nyström, Visby, Lars Börje Sundahl, Visby, och Gunnel Smitterberg, Roma.
Vidare komma tvenne privatister att avlägga sina skriftliga prov vid läroverket, nämligen Paul Norrby från Hemse, latinlinjen, och Gösta Jancke, reallinjen. Dessa båda få fullgöra sitt muntliga prov inför examensnämnd på fastlandet.
I proven för realexamen deltaga från klass 55 Folke Dahlbäck, Visby, Oskar Utas, Guldrupe, Lars-Olov Videgren, Väskinde, Ulla Berg, Tofta, Kerstin Engström, Visby, Gudrun Hagström, Visby, och Barbro Nygren, Visby. Från klass 44 äro anmälda Bert Andersson, Visby, Bengt Hegethorn, Visby, Per-Olof Hellsing, Visby, Karl-Gösta Jesperson. Björke, Gösta Johansson; Visby, Jan Wittberg, Hemse, Dagmar Ahiström, Eksta, Barbro Arvidsson, Vallytena, Birgitta Arvidson; Vallstena, Barbro Esklund, Vamlingbo, Aina Hägerth, Visby, Gunnel Jakobsson, Visby, Ulla-Britta Pettersson, Visby, Ulla-Britta Svedberg, Visby, Carin Svensson, Klinte, och Ingrid Svensson, Klinte.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 31 Januari 1942
N:r 25

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *