Poliskåren kräver längre semester.

I en till stadsfullmäktige genom magistraten inlämnad skrivelse anhåller poliskåren, att dess semesterledighet måtte utsträckas med fem dagar från 10 till 15 dagar. Den ökade kostnad, som härigenom skulle tillföras staden, har beräknats till 500 kr. Magistraten, som tillstyrkt framställningen, har samtidigt föreslagit att öka anslaget till den extra poliskonstapeln med nämnda belopp.
Ärendet remitterades i går till drätselkammaren.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 14 April 1920
N:r 85

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *