Strömma handels- och industriförening

i Stånga höll i går ordinarie föreningssammanträde på fabrikens kontor.
I fabriken har i spinneriet spunnits 12,554,5 kg. garn. I väveriet har under samma tid tillverkats 3,947,5 mtr tyg och 861 st. filar. I färgeriet har färgats och beretts gods för en arbetslön av kr. 21,067:29. Rörelsens hela omsättning, dels för löngods och dels i byte och försäljning har uppgått till kr. 135,203:76. Årets vinst utgjorde kr. 15,006:66. Då från förra året kvarstod kr. 737:57, stod till stämmans förfogande ett belopp av kr. 15,744:23. Stämman beslöt att disponera vinsten, på följande sätt: 10 proc. kr. 1,500 avsättas till reservfonden; 5,000 kr. avsättes till skattefond; till medlemmarna utdelas 10 proc. med kr. 6,850; återstaden kr. 1,394:23 kvarstår på vinst- & förlustkonto för kommande behov.
Sedan ansvarsfrihet bevtats styrelsen för det gångna årets förvaltning, valdes till ledamot av styrelsen efter hr Arv. Laurin disp. Martin Svensson.
Styrelsen bar gått i författning om att utvidga fabriken under nästa sommar med nya maskiner för att i framtiden bättre kunna tillfredsställa kundernas behov.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 1 April 1920
N:r 76

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *