Sofia, anlände hit från Kåreholm

först i lördags afton vid 1/2 6 tiden, efter att hafva afgått härifrån tidigt på morgonen i fredags. På grund af rådande tjocka kunde ångaren ej på qvällen framkomma till Kåreholm, hvarifrån man dock hört den samma. Föret på lördagsmorgonen lyckades Sofia angöra och postväxlingen försiggick, hvarefter hon, fortfarande hindrad af tjocka, afgick hit.
Posten, vi erhöllo, sträckte sig till och med onsdagen 18 April.
Ångaren afgick härifrån i morgon i vanlig tid och återväntas hit i afton.

Gotlands Allehanda
Måndagen 23 April 1888
N:r 33

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *