Stora Carlsö.

Trafiken mellan Klintehamn och Stora Carlsö uppehålles under sommaren 1936 medelst den för denna trafik av fartygsinspektionen godkända Motorkuttern Carlsö, vilken f. o. m. Söndagen den 21 Juni uppehåller turerna sålunda:
Söndagar och Onsdagar från Klintehamn kl. 10,15 f. m. och från Carlsö kl. 5 e. m. (kl. 17.)
Biljettpris tur och retur 2 kr. 60 öre, vartill kommer landstigningsavgift med 1 kr., vilket allt betalas ombord mot biljetter. Barn under 12 år halv avgift. I avgiften ingår ersättning för ciceron. Enligt Karlsö Jakt- och Djurskyddsförenings beslut skall en ciceron medfölja varje resa, och besökare äga ej rätt att bese ön annat än under hans ledning. Som passagerareantalet är begränsat böra sällskap tinga plats i god tid å Ångbåtskontoret, Visby, som även lämnar upplysningar om denna trafik. Söndagen 26 Juli utföres ingen resa.
Ångfartygsaktiebolaget Gotland.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 17 Juni 1936
Nr 138

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *