Norra häradets brandstodskompromisrätt

sammanträdde 28 dennes, hvarvid till ordförande och protokollsförare för innevarande år valdes kaptenen K. T. Broander och till vice ordförande hemmansägaren Lars Granberg, Granskogs i Dalhem.
Till kompromissrätten hade inkommit och beviljades följande ansökningar om brandskadeersättningar: smeden Anders Sjöqvist i Ekeby 512 kronor 20 öre, landtbrukaren A. Nilsson, Ösarfve 29 kronor, Kräklingbo prestgård 136 kronor 50 öre, öfverstelöjtnant A. Gahne, Bäl, 222 kronor 96 öre, landtbrukaren O. Hansson, Bondarfve i Guldrupe 34 kronor 50 öre, L. P. Norrby, Närs och Jakob Hansson, Hintzer, Gothem, 1,375 kronor samt kapten Hj. Bolin, Snderbys 1,050 kronor. Uppbörden bestämdes till 2 öre för 100 kronors försäkringsvärde.
Slutligen tillsattes en komité för vidtagande af några förändringar i reglementet och utsågas till ledamöter i densamma ordföranden, vice ordföranden och hemmansägaren H. P. Hallgren, Lilla Hanes i Endre.

Gotlands Allehanda
Måndagen 30 Januari 1888
N:r 9

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *