Jordbruksarbete genom arbetslösa.

Lantbruksstyrelsen har till jordbruksministern överlämnat redogörelse för torrläggnings- och täckdikningsföretag, som utförts med bidrag av arbetslöshetsmedel, och som avsynats under juli månad. Av uppgifterna framgår, att inom Gotlands län avsynats sex torrläggnings- och ett täckdikningsföretag, vilka krävt resp. 1,081 och 162 dagsverken. Av dessa utfördes resp. 898 och 138 av arbetslösa. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Fredagen den 24 Augusti 1934
N:r 196

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *