Till våra läsare!

I enlighet med gammal god plågaed, tillönska vi byar och en, att det nyss inträdda året måtte blifva i allo gods, angenämt och välsignelserike — Innan det sistgångna året hann vika hädan, upprördca plötsligt vårt samhälle af Oran-Sade, eorgliga och djupt gripande till. dragelser inom affärslifvet. Måtte derför detta obehagliga art från gamla året blifva med all nödig försigtighet och klokhet utredt och snarligen afveckladt, på det att förhoppningarna om ett sundt, glädjesamt och godt nytt år icke allt lör länge må förtegna eller svikas genom följderna af detta ledsamma förhållandat
Å vissa håll synes man vilja tendera till reaktionära företag och egenmäktig-heter, hvarför det tillhör den fria pressen att nu vara vaken och kämpa mot allt intrång på allmänna välbefinnandeta område; och sa obehagligt det ån månde för oss enskildt blifva skola vi dock icke ryggn för ett öppet uppträdande då allmänhetens rått det fordrar. — Det er på grund af, att i dessa dagar yppats några fall of dit hänförliga eträfvanden, som vi funnit oas böra i vår nyårsönskan inflicka denna försäkran. Således och till sist: Ett godt nytt år!

Gotlands Tidning.
Onsdagen den 4 Januari 1888.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *