Sjöolyckor.

Holländska skonerten ”Jacomine Cornelia” kapten Drok, på resa från Riga till hemorten Rotterdam med planklast, strandade utanför Gröttlingbo natten till den 6 dennes.
I Göteborg hemmahörande briggen ”Tuspan” förd af kapt. O. Christensen, på resa från Dunkerque till Köpmansholmen, strandade vid lilla Carlsö den 3 d:s kl. 10 e. m. Fartyget kom snart flott och inbogserades sistl. lördag till Wisby af bergningsångaren Neptun.
Kornlastade tyska skonerten ”Thales” kapt. Jacobson, som för kort tid sedan strandade vid Sproge kom åter flott och infördes till Klintehamn för att reptreras.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 10 November 1874
N:r 89

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *