Tåget körde över kon.

Då ordinarie kvällståget i går avgått från Hallvards inträffade på banan cirka ett 100-tal meter söder om Högklints anhalt en olyckshändelse, som kostade en ko tillhörig Nygårds livet. Då det var mörkt, och då ångvagnens lanterna endast kastar ljuset ett 10-tal meter framåt, hann man icke i tid bromsa in, utan framhjulen gingo över kon, som släpades med under vagnen en liten bit. Döden torde ha varit ögonblicklig. Ångvagnens ena hjulpar råkade vid överkörningen spåra ur, men efter en och en halv timme kunde färden fortsättas utan att några materiella skador uppkommit på vagnen. Såväl tågpersonalen som tågets trenne passagerare undsluppo med blotta förskräckelsen från äventyret. Djuret var icke försäkrat.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 28 november 1932
N:r 277

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *