Bil slår volt vid Bingers kvarn.

A. 7-bil på äventyr.
Vid 9-tiden i dag på morgonen råkade en av A. 7:s bilar, en s. k. spanarvagn, ut för ett vådligt äventyr på Broväg strax öster om Bingers kvarn.
I bilen befunno sIg volontärerna vid artillerikåren 1/3 Hultberg, 14/3 Andersson och 4/3 Stjernkvist, av vilka den sistnämde var förare och satt ensam i förarhytten, medan hans tvänne kamrater sutto bak på vagnen. Volontärerna hade enligt vad vi inhämtat fått i uppdrag att biträda med u’tläggandet av en jakt, d. v. s. rekognoscera terrängen och därvid bl. a. preparera en del gärdesgårdar o. dyl. på den sträcka som skulle användas närmast för den på tisdagen av fältrittklubben planerade jaktritten. Som bekant anordnas dylika jaktritter vanligen ett par gånger i veckan innan Hubertusjakten den 3 november. Volontärerna skulle nu köra till Annelund för att där i trakten fullgöra sitt uppdrag men råkade köra fel väg och kommo i stället åt Katrinelundshållet. Det var på återvägen därifrån, som olyckan skedde. Antagligen i ivern att icke komma försent till Ahnelund hade föraren ökat på farten, varvid det icke bar sig bättre än att bilen i kurvan strax öster om Bingers kvarn sladdade cirka ett 10-tal meter. Föraren tappade herraväldet över vagnen och kunde icke manövrera denna med påföljd att ekipaget gick ner på slänten på vägens högra sida. Här togo bilens ramskärmar emot, ekipaget beskrev en saltomortal och hamnade i det bredvidliggande 1 meter djupa diket. En av passagerarna, nämligen volontär Andersson, hade emellertid strax dessförinnan, inseende att det skulle bära åt skogen, hoppat av, medan de två andra följde med bilens luftsprång. Som genom ett under undkommo dessa med livet. Hultberg klagade dock översmärtor i benet, och Stjernkvist var lite vimmelkantig, men för övrigt tycktes det inte -vara någon fara å färde. Polisen, som per telefon underrättades om olyckshändelsen, anlände omedelbart liksom ambulansbilen, bilen, med vilken Hultberg forslades till lasarettet, där det konstaterades att benbrott förelåg. Vad Andersson beträffar, hade han kommit ifrån äventyret utan en skråma.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 8 oktober 1932
N:r 234

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *