Bronsåldersfynd vid Nybjers i Hörsne.

På uppdrag av riksantikvarien har amanuensen E. Floderus kartlagt ett gravfält vid Nybjers i Hörsne samt undersökt två av grustäkt skadade gravar därstädes. I den ena, ett stort jordblandat röse, anträffades ett skelett, en järnkniv och en remsölja, troligen från äldre järnåldern. I den andra graven, som varit utsatt för gravplundrare, anträffades resterna av ett skelett samt en vacker bronsnål av en på Gotland förut ej anträffad typ. Den kan dateras till slutet av bronsåldern (från mitten av 700-talet till omkr. 600 f. Kr.). I en tidigare raserad grav omedelbart intill den nu undersökta har enligt uppgifter på platsen anträffats ett solhjulsliknande smycke av brons med vidhängande kedja samt en bronsnål, tidigare utförligt beskrivna i denna tidning och nu förvarade i Gotlands fornsal. Även detta fynd tillhör slutet av bronsåldern.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 3 oktober 1932
N:r 229

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *