Fornlämning skadad av grustäkt.

Till riksantikvarien har rapporterats, att en hällkista belägen på hemmansägaren V. Cedergren tillhörig mark vid Flors i Burs socken, skadats genom grustäkt. Med anledning härav har riksantikvarien förordnat fil. dr John Nihlén att undersöka fornlämningen ifråga och inkomma med förslag till de åtgärder, som kunna påkallas. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 6 september 1932
N:r 246

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *