Vid norra häradets vägstämma

vid Allekvia i går återvaldes till suppleanter i vägstyrelsen landstingsmännen Ernst Svensson, Diskarve i Roma, och J. O. Geselius, Angelbos i Lärbro. Till suppleanter för revisorerna utsågos kapten Gustaf Myrsten, Slite, och nämdeman Elof Hansson, Roma.
Vidare beslutades att eftarbesiktning i år skall äga rum i vanlig ordning. Stämman uttalada sig för, att en kortare vägsträcka mellan Fårösunds hamn och Stux skall upptagas till allmänt underhåll.
Frågan om auktoriserad revisor löstes på det sätt, att stämman skulle hemställa till länsstyrelsen att utse en siffergranskare, som kunde kontinuerligt följa förvaltningen och även de praktiska arbetena.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 30 augusti 1932
N:r 200

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *