Arvode.

Ritläraren vid härvarande h. elementarläroverk hr. J. G. Löfgren, har, uppå framställning af domkapitlet fått sig tillagdt ett arvode af 150 kronor, att ur läroverkets terminsafgiftskassa utgå, för det han sistförflutna läsår bestridt femväl undervisningen i välskrifning.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 15 Augusti 1874
N:r 64

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *