Arbetslösheten.

Lärbro kommuns arbetslöshetakommitté rapporterar till arbetslöshetskommissionen, att antalet anmälda arbetslösa vid senaste månadsskiftet uppgick till 48, därav 37 familjeförsörjare. Utsikterna på arbetsmarknaden äro för framtiden till ytterlighet mörka. Stenindustrien ligger nere på norra Gotland. Kommittén har hos länsstyrelsen gjort framställning om igångsättande av vägarbete Lärbro—Kappelshamn men ännu ej erhållit svar därpå.
Inom Sjonhems socken var antalet anmälda arbetslösa vid samma tid 10, av vilka 7 voro försörjningspliktiga. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 9 juni 1932
N:r 131

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *