Klintehamn.

Den 7 juni.
Spinntavlan.
En så kallad spinntävlan har i darr ägt rum härstädes hos fru Karin Smitterberg. Att saken omfattats med stort intresse visade sig däruti att en stor mängd damer kommit tillstädes. I tävlingen deltogo 20 kvinnor. Sedan denna gått av stapel skedde prisutdelning av landshövdingskan Gertrud Rodhe. Prisnämden utgjordes av fruarna Vallin från Bro och Ganström från Lummelunda.
Prislistan fick följande utseende. För ullspinning: första pris fru, Anna Karlsson, Petarve i Sanda; 2 pris fru Cedergren, Snoder i Sproge, och 3 pris mor Vestberg, Eksta; Maria Olofsson, Alvegårda i Sproge; Lydia Bolin, Käbbe
Eksta; Anna Ahlgren, Runne i Sanda: Maggda Björkavist, Dans i Hejde. Dessa erhöllo penningpris.
Tröstpris i form av dukar tillerkändes: fru Frida Nyberg, Snögrinda i Klinte; fru Jakobsson, Bjärs i Guldrupe: fru A. Hederstedt, Snoder i Sproge; fru Vallin, Annexen i Sproge;, fru Augusta Johansson, Klintehamn; fru Anna Johansson, Tyrvalds i Klinte; Hilda Mickelsson, Snoder i Sproge; Elva Grenberg, Mästerby; fr. Jakobsson, Ejvide i Eksta; Julia Björkavist, Hejde.
För spinning av lin utgingo penningpris till följande personer: 1 pris fru Alvhild Pettersson, Lärdarve i Eksta; 2 fru Gibason, Visby; 3 fru Ida Johansson, Deppa i Fröjel.
Landshövdingskan uttalade ett tack för det intresse, som deltagarna lagt i dagen och ett erkännande för jämt och väl utfört arbete. Därjämte framfördes också ett tack till fru Smitterberg, som bjudit alla tillstädesvarande på kaffe.
Den äldsta i tävlingen deltagande var mor Vestberg i Eksta, 94 år, och den yngsta Julia Björkavist. Hejde, 14 år.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 8 juni 1932
N:r 130

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *