Landsbygden. Hall.

HALL. 17 febr.
På sin sextioårsdag blev lantbrukaren G. Pettersson, Gannarve, föremål för omfattande och livliga hyllningar. Redan tidigt på morgonen uppvaktades jubilaren av några intimare vänner, som då överlämnade en guldklocka, käpp med silverkrycka, blommor m. m. Under dagens lopp tillkom vidare en vacker väggklocka, glassaker, presentkort och blommor. Ett stort antal släkt och vänner hade infunnit sig i familjen Petterssons trevliga och gästfria hem, som dagen till ära hade iklätts festskrud. Sedan kaffe serverats uttalade kyrkoherde Gyberg sitt varma tack och sin erkänsla till 60-åringen för vad denne, som ledamot och vice ordf. i kyrko- och skolrådet varit och verkat samt dessutom för visad välvilja och gästfrihet. Jubilaren tillönskades att ännu i många är med hälsa och krafter få leva och verka. Festligheten fortsattes under de mest angenäma former, och jubilaren blev gång efter annan hyllad av flera talare. Av samtliga uttalanden framgick den aktning och tillgivenhet man hyste för hr Pettersson, hans redbara och vänsälta nersonlighet. Många leve- och hurrarop avlevererades och slutligen fick jubilaren trots sina 60 år, men på grund av sin ännu goda vigör göra en uppstigning i flera etapper mot högre rymder. Jubilaren uttalade sitt varma tack till alla närvarande för den hedersbevisning han fått emottaga.
När man trivs, är välförplägad och har roligt, går tiden fort. Det artade sig att bli morgon den andra dagen, då äntligen gästerna beslöto sig för uppbrott. Heder och tack till familjen Pettersson.
En gäst.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 20 februari 1932
N:r 42

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *