Auktion vid Dibjers i Hörsne.

Genom offentlig auktion, som lördagen den 30 Mars från kl. 10 f. m. komma att förrättas vid Dibjers i Hörse, låter konkursförvaltningen uti Olof Timgrens konkursmassa till den högstbjudande försälja fastigheten 223/1024 mantal Dibjers i Hörsne socken samt hela lösöreboet, bestående af guld-, silfvar-, koppar-, malm-, bleck- och jernsaker, porslin och glas; möbler: en byrå, skåp, mat- och spelbord, stolar, sängar, vägg- och toalettspeglar, väggklocka, kistor, en vätstol med tillbehör, rännvind, spinnrockar, träkärl af hvarjehanda slag, sädesbingar; sängkläder och linne, stopptäcken, gardiner, golfmattor, spannmålssäckar, och hästtäcken; åker och körredskap, såsom en res- och flere arbetsvagnar, kälkar, harrfver, vänd- och spetsplogar, mullfösor, ved och foderhäckar, ett tröskverk, vindmaskin, rieslar, selar, svänglar, spadar, skyfflar, sigdar, liar och höglflar, sigd- och yxstenar, snickareverktyg; kreatur: ett par hästar, 3 st. kor, ungnöt, 7 st. lam och 11 höns m. m.
Hemmansdelen, som utbjudet kl. 2 e. m., är försedd med goda man- och ladugårdsbygnader, är laga skiftad och består af 51 qvadratref, 89 stänger åker, 53 qv.-ref 3 stänger äng, 1 ref 83 stänger, odlingsmark till större delen af utmärkt beskaffenhet 472, qv.-ref 42 stänger afrösningsjord, 84 stänger inpedimenter eller tillsammans 103 tunnland 18,3 kappland, skogstillgången är tillräcklig för husbohof och något till afsalu.
Af köpeskillingen skall 300 kronor betalas genast antingen kontant eller med antaglig revers och bör köparen vara beredd ställa nöjaktig säkerhet för öftiga köpeskillingsbeloppet, som möjligen kan öfverstiga i hemmanet varande inteckningen; förbehållande sig konkursmassans syssloman att i förening med inteckningshafvare och fordringsägare pröfva blifvande anbud och desamma antaga eller förkasta. Vidare underrättelse om fastigheten meddelas vid auktionen. För lösa egendomen lemnas kände och fullt vederhäftiga köpare 3 månaders betalningsanstånd.
Hörsne den 19 Mars 1889.
L. P. CHRISTENSSON.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 26 Mars 1889
N:r 36

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *