Borgenärerna i hemmansägaren Olof Timgrens

på Dibjers i Hörsne konkurs kallas till sammanträde i gäldenärens bo stad vid Dibjers fredagen den 8:de nästa Mars kl. 3 e. m. för bestämma underhåll till gäldenären och fatta beslut och bestämmelser angående afträdda egendomens förvaltning.
Kräklingbo den 18 Februari 1889.
BERNH. BOLIN.
Rättens ombudsman.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 20 Februari 1889
N:r 22

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *