Lediga fyrmästarebefattningen vid Fårö fyr

söktes vid ansökningstidens utgång i lördags af fyrvaktarne vid Fårö fyr, A. K. Ribbing, och vid Gotlands södra uddes fyr K. T. Engeström, fyrmästaren vid Stora Karlsö fyr O. V. Du Rietz, fyrvaktaren å Kopparstenarnas fyrskepp K. O. G. Malmberg, sjökaptenen frih. G. A. Mannerheim och kronolotsen vid Sundsvalls lotsplats H. T. Nyberg.

Gotlands Allehanda
Måndagen 28 Januari 1889
N:r 12

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *