Till inlösen för statens samlingar

ha från Gotland hembjudite under senaste tiden:
svärd, spjutspets m. m. af jern, funna af Job. Kolmodin, Botvalde i Gothem, i en åker till hemmanet, liggande under en kalkstensflis, nära 2 fot i fyrkant;
svärd, sköldbuckla m. m. hittadt af hustru Kristina Lingvall, Roas i Grötlingbo, på samma ställe som föregående;
bitar af lerkruka m. m. hittadt af Olof Karlsson, Roes i Grötlingbo, på samma ställe; rund spännbuckla, funnen af Herman Jakobsson vid Petsarfve i Vamlingbo i en åker deratädes vid plöjning;
7 st bronsringar, funna af hustru Maria Rudberg vid Hultungs i Bunge i Strandåker vid samma hemman;
spjut af jern, hittadt af Lars Mattson, Hintser i Gothem, i en hagmark derstädes;
jernyxa m. m. funnet af Jakob Linder, Grindar i Dalhem i en äga kallad Ulfven;
nyckel m. m. funnet af Karl Pettersson, Botvalte i Ala, i en åker;
spännbuckla, hittad af Johan Stengård, Kaungs i Dalhem i en åker;
2 knpiga skålar af brons och en flintmejsel, funna af båtsman Hj. Eneström, Signes i Dalhem, vid dikesgräfning i en åker;
spänne med torn, funnet af Berndt Boberg i Fole prestgård vid dikesgräfning;
5 större ringar till hals- eller hufvudprydnad af silfver funna af Karl Edvall vid Qviende i Othem vid dikesgräfning;
armbygel af silfver, hittad af Petter Olofsson, Grinringe i Hafdhem, vid plöjning;
hängprydnad af guld och knäppe af koppar (moderna ?), funna af N. Vedin, Vidunge, Stenatu i Dalhem vid plöjning;
afbruten del af ett rikt siradt föremål af silfver, hittad af J. Jakobsson, Roes i Tingstäde, i en åker, samt
påflig skådepenning af koppar, funnen af enkan Katarina Nilsson, Enbjänne i Hogrän, i en åker.

Gotlands Allehanda
Måndagen 14 Januari 1889
N:r 6

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *