Auktion i Weskinde.

Lördagen den 26 Juni från kl. tolf låta egarne af Egendomen Gällungs i Weskinde genom offentlig och frivillig auktion som förrättas på stället, i mindre utrop försälja all under egendomen varande åkerjord, eller hvarje åker för sig, ängstycket Starrarne och Skogsbagen Spodarne, iifvensom gårdstomten med tillhörande trädgård och byggnader, bestående af manbyggnad och brygghus af sten under tegeltak, fullständiga ladugårdshyggnader äfven af sten, samt nödiga småhus, allt i godt skick. Betalningen lämpas efter godkända köpares önskan och närmare upplysningar lemnas af handl. Tycko Klingvall i Visby eller mig.
Veskinde i Maj 1875.
J. P. NORDIN.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 8 Juni 1875
N:r 45.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *