Från landsbygden. Roma.

(Bref till Gotl. Allehanda.)
Roma, 1 Nov.

Vid kommunalstämma med Roma kommun gillades det förslag, som af komiterade blifvit uppsatt, till sammanslagning af Dalhems och Roma barnmorskedistrikt till ett, men ville stämman uppskjuta med dess bestämda antagande till ordinarie December-stämman, som plägade vara mera talrikt representerad.

Vid kyrkostämman samma dag höjdes lärarens lön till 700 kronor. Förslaget utgick från skolrådet. Kommunen har förut under året fattat beslut om inrättande af slöjdskola, hvilken trädde i verksamhet med höstterminens början.

Gotlands Allehanda
Fredagen 2 November 1888
N:r 88

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *