Visby. Visby Plåtslageri.

Inneh. Arvid Johansson. Hästgatan 20. Visby. Tel. 116.
Företaget startades av nuvarande innehavaren i kompanjonskap med plåtslagarmästare Gardell år 1919. Kompanjonskapet upplöstes år 1930, efter vilket år nuvarande innehavaren ensam driver rörelsen. Han började inom yrket hos plåtslagarmästare G. A. Dahlgren vid tolv års ålder, och var verksam där till år 1913, då han erhöll anställning hos plåtslagarmästare E. Engberg i Stockholm. Han var verksam där åren 1913-1914, vilket år värmpliktsrekryten började. Denna fullgjordes tillsammans med mobilisering under fyra år. Efter slutad militärtjänst startades nuvarande företag. Ny fastighet, inrymmande verkstadslokaler, kontor, lagerrum, tre affärslokaler och tre bostadslägenheter, uppfördes 1935. Den är taxerad till 50.000 kr. och brandförsäkrad för 58.000 kr. Verkstadslokalerna äro belägna i två våningar. De äro stora och ljusa samt fullt modernt inredda. Erforderlig maskinell utrustning är inmonterad. Allt som hör till branschen i såväl byggnadsarbeten som reparationer utföras. Bland arbeten som utförts av firman kunna nämnas plåtslageriarbeten på Hospitalet, Riksbanken, Epidemisjukhuset, Läroverket och en stor del andra officiella och kommunala samt enskilda fastigheter. Sju personer äro anställda i företaget. Innehavaren är medlem i Visby Fabriks- och Hantverksförening.

Karl Johan Arvid Johansson är född den 24 januari 1895 och son till hamnarbetaren Frans Oskar Johansson o. h. h. Amanda Gustava f. Svan samt gift sedan 1921 med Gerda Maria Runnqvist.

Sveriges Privata Företagare.
Gotlands Län, år 1942.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *