Borgenärerna uti Oskar Ingmanssons

på Grinds i Vallstena konkurs kallas att sammanträda å Stadshotellet i Visby tisdagen den 18 nästkommande September kl. 11 f. m., för att bestämma arvoden i konkursen och emottaga redovisning för boets förvaltning samt granska det upprättade utdelningsförslaget och om det godkännes erhålla utdelning.
Bro den 31 Augusti 1888.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Gotlands Allehanda
Måndagen 10 September 1888
N:r 73.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *