Visby. Karl Gustav Heds

Målerifirma. Vallgravsgatan 9. Visby. Tel. 1137.
Innehavaren började lära yrket vid femton års ålder, då han erhöll anställning hos målarmästare Ottar Lindgren i Visby. Denna plats innehade han i åtta år i två olika omgångar. Under mellantiden hade han anställning vid Kungl. Byggnadsstyrelsen samt hos målerifirma Oskar Karlsson i Stockholm. Han hade därefter plats som förman vid tygverkstäderna vid Gotlands artilleriregemente i ett och ett halft år, varefter nuvarande företag startades år 1940. Allt som hör till branschen utföres. Bland arbeten som firman utfört kunna nämnas Kanslihuset, ombyggnadsarbeten vid Gotlands artilleriregementet, Appelqvists fastighet, Sandströms Bil-A.-B. M. fl. År 1942 erhöll han gesällbrev med diplom. 8-30 personer äro anställda i företaget.

Karl Gustav Emil Hed är född den 9 juni 1915 och son till stuveriarbetaren Oskar Hed o. h. h. Anna f. Rang, samt gift sedan 1939 med Dagny Engström.

Sveriges Privata Företagare.
Gotlands Län, år 1942.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *