Auktion vid Smedgårda i Björke.

Måndagen den 18 dennes kl. 10 f. m. låter Lars Nordström, Smedgårda i Björke, i anseende till utredning i boet efter sin aflidna hustru, genom offentlig auktion till den högstbjudande försälja all boets såväl fasta som lösa egendom, den förra bestående af 145/1,000 mantal Smedgårda med största delen lasta gradens jord har undergått laga skifte är fri från lifetidsundantag, och säljes med växande höst- och vårsädesgröda att genast tillträdas. Hemmanet utbjudes först styckevis och sedan i sin helhet med förbehållen rätt för säljaren att antaga eller förkasta de gjorda anbuden; betalnings samt öfriga vilkor, hvilka blifva förmånliga, tillkännagifvas vid auktionen, Skulle ej antagligt anbud komma att afgifvas utarrenderas hemmanet på 5 år. Lösegendomen består af: silfver, koppar-, Malm-, messing-, jern- och blecksaker af hvarjehanda slag åker- och körredskap äfven af hvarje; handa slag, en större mängd i godstånd varande snickareverktyg, 1 tröskverk och vindmaskiner; sängkläder; den aflidnes gångkläder; kreatur: 1 par hästar, 2 ne kor m. m. och lemnas godkände inropare för lösa egendomen 4 månaders anstånd med betalningen.
Veskinde den 7 Juni 1888.
LUDVIG HÖGBERG.

Gotlands Allehanda
Fredagen 15 Juni 1888
N:r 48

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *