Passagerarelista.

Från Stockholm med Visby 24 Maj: redaktör Jeurling, doktor Molander, löjtnant Söderberg, kapten Bolin, grosshandlare Wåhlin, hrr Hellman, Pihlgren, Allander, Ström, Eneroth, Högg, Sjöstedt, Bom, Lindström, Lundberg, Hedin, Österberg; fruarna Andersson, Hägg; fröknarna Bolin, Petterson samt 12 däckspassagerare.

Med Klintehamn 25 Maj: disponent Gustafsson, ingeniör Hedlund, grossh. Edström, Eneström, Holmstrand, kapten Poignant, hrr Petri, Pettersson.

Gotlands Allehanda
Fredagen 25 Maj 1888
N:r 42

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *