Läroverket.

Rektorn vid högre allmänna läroverket i Visby anhåller hos skolöverstyrelsen om semester under tiden 21-30 december. Till vikarie föreslår han adjunkten N. Johanson.
Samtidigt hemställer skolläkaren, hospitalsläkaren J. Lundahl om tjänstledighet under tiden 1 januari-31 mars för företagande av en studieresa till Tyskland. Till vikarie föreslår rektor de E. Th. Fries.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 28 november 1928
Nr 280

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *