Fylleristerna att söka bland de motbokslösa.

Enligt en inom kontrollartyrelsen verkställd preliminär beräkning av antalet fylleriförseelser under andra kvartalet i år beivrades nära 6,600 sådana förseelser d. v. s. omkring 700 mindre än samma tid i fjol. Denna minskning synes övervägande koncentrera sig till de större städerna samt gör sig knappast alls markbar i södra Sverige.
Antalet fylleriförseelser i Visby, för vilka personer sakfälldes under andra kvartalet i år, uppgår till 17, nämligen 8 under april, 8 under maj och 1 under juni. Ingen kvinnlig fyllerist kunde av Visbypolisen inregistseras. Nästan alla fylleriförseelser – 15 – begingos av personer, som kommit i åtnjutande av inköpsrätt. Bland motboksägare med full inköpsrätt gjorde sig ingen enda skyldig till fylleriförseelse. Beträffande ungdomsfylleriet visar det sig att 10 av fylleristerna ej uppnått 25 års ålder. (P)

Gotlands Allehanda
Fredagen 24 Augusti 1928
N:r 198

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *