Auktion Lera i Endre.

Lördagen den 12 April kl. 1 e:m. låter hemmansägaren Carl Nyström Lera i Endre till den högstbjudande försälja 1/4 mantal Lera obebygdt, som består af 54 tunnland särdeles god åker med mylla på lerbotten, 14 tunnland bördig hårdvallsäng och god betesmark med sparad skog, hvilket utbjudes dels i mindre lotter dels ock i sin helbet med förbehållen pröfningsrätt att antaga eller förkasta blifvande anbud.
Betalningsvilkoren bli förmånliga och kuona lämpas efter reel köpares beqvämlighet som vid auktionen uppgifves; dock bör godkänd säkerhet ställas för köpeskillingens fullgörande.
Hörsne den 2 April 1890.
L. P. CHRISTENSSON.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *