Medicinalatyrelsen tillstyrker tomtupplåtelse för hospitalet.

Medicinalstyrelsen tillstyrker hos k. m:t den av Visby stads drätselkammarem gjords framställningen, att ett område om 13,450 kvm. av den domkyrkokomministern i Visby på lön anslagna lägenheten Lundåker måtte i vederbörlig ordning avstås till Visby stad för att av staden överlåtas till kronan oeh utgöra del i tomt för anläggande av nytt hospital. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 23 Maj 1923
N:r 116

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *